ที่พัก Resort World Sentosa

ที่พักสุดคุ้มค่า ราคาถูก 

Hotel Michael Deluxe Room 2,990.-
Festive Hotel Deluxe Family King Room 2,990.-
Hard Rock Hotel Deluxe Room 2,990.-
Extra Person: กรณีลูกค้าต้องการเฉพาะ Breakfast อย่างเดียว แนะนำให้จ่ายพนักงาน โดยซื้อตรงกับทางโรงแรมAdult or Child with bed & breakfast 140 SGD per pax per night

หมายเหตุ
- ที่พัก ต่อท่าน/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าพักพร้อมกัน 2 ท่าน
- โปรโมชั่น ที่พัก ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 19 ธันวาคม 2556 เท่านั้น